Följ

Redigera ett e-postkonto

I guiden för hur man skapar ett e-postkonto (se länk nedan) skapade vi ett e-postkonto. I denna guide ställer vi in kontot ytterligare.

epost_3.PNG

Klicka på "Redigera" till höger om den e-postadress du vill redigera. 

Du får då upp detta fönster:

epost_4.PNG

Här finner du alla kontots serveradresser samt ett formulär för att byta lösenord på kontot. Övriga flikar finner du guider till nedan. 

 

Vanliga frågor och svar

Hur du skapar ett e-postkonto
Skapa ett e-postalias
Skapa ett autosvar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk