Följ

Vilka komponenter har ni installerade i er windowsmiljö?

Följande moduler/komponenter finns:

 • IIS URL Rewrite Module 2
 • Microsoft ADO.NET Entity Framework 4.1
 • Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0
 • Microsoft ASP.NET MVC 1.0
 • Microsoft ASP.NET MVC 2
 • Microsoft ASP.NET MVC 3
 • Microsoft ASP.NET MVC 4
 • Microsoft ASP.NET Web Pages
 • Microsoft Office Access database engine 2007
 • MySQL Connector/ODBC 5.1
 • Helicon Ape
 • AspEmail 5.0.0.8 (Endast för klassisk ASP)
 • AspJpeg 2.1.0.2 (Endast för klassisk ASP)
 • AspPDF 1.9.0.2 (Endast för klassisk ASP)
 • AspUpload 3.0.0.6 (Endast för klassisk ASP)

Binero kan inte ge support på funktionalitet för de enskillda komponenterna utan hänvisar till tillverkarna.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk