Följ

Skapa en e-postsignatur

En e-postsignatur kan vara ett trevligt sätt att se till att du alltid får med samma information i varje brev du skickar.

För att ändra din e-postsignatur gör du så här:

1. Öppna inställningarna för ditt konto genom att klicka på "Inställningar" i menyn.

2. Välj fliken "Identiteter"

3. Markera ditt konto i kolumnen till höger med rubriken "Identiteter"


4. Fyll i din signatur i fältet "Signatur". Se bilden ovan för mer exempel.

5. Klicka sedan på "Spara" under fältet "Signatur" för att spara din signatur.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk