Följ

Hur du byter färger på din webbplats

Du byter enkelt färger i ditt tema genom att klicka på "Design/Detaljer" i menyraden och välj sedan undermenyn "Färger":De färger som redan används i ditt tema syns i den vy du först får upp. För att ändra färger, markera den färg du vill byta och välj sedan i färgpaletten.  Genom att klicka på vänster och höger pil på respektive sida av färgpaletten får du ytterligare färgval att välja mellan.OBS: Notera att ändringarna du väljer här genomförs omedelbart. Om du ångrar ditt val och inte minns vilken färg du hade tidigare kan du klicka på "Ångra"-knappen i huvudmenyn. Detta fungerar dock endast om du inte publicerat din webbplats. 


Vanliga frågor och svar

Hur återställer jag ändringar på min webbsajt?
Hur du byter layoutmall för din webbsajt
Hur du byter typsnitt på din webbsajt


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk