Följ

Flytta din e-post till Binero

Många frågar sig naturligtvis "Hur flyttar jag min e-post till Binero?". Här är svaret. Vi utgår här från att du använder Outlook 2010, men principerna för flytt är de samma oavsett mailprogram. Guiden har fyra delar:

1. Kontrollera vilket protokoll du använder
2. Kopiera e-posten från din gamla server till din dator (IMAP)
3. Anslut till server, lägg upp e-postkonto
4. Kopiera e-posten från datorn till din nya server (IMAP)

Man kan använda protokollen IMAP eller POP3 för att din klient ska nå e-postkontot. Enkelt förklarat så skiljer sig protokollen åt på följande vis:

E-postklienter som har konton uppsatta med POP3 laddar ner mail som ligger i din inkorg på servern till din lokala dator. Som standard raderar också de flesta e-postklienter mailen efter att de laddats ner vilket gör att vi t.ex. inte hinner ta någon backup på mailen på våra servrar. Via POP3 kan man heller inte läsa andra mailfoldrar än inkorgen eller kopiera mail till mailservern.

Via IMAP synkroniseras innehållet på e-postservern med alla e-postklienter som har kontot konfigurerat. Mailen ligger sparad på servern(om de inte tas bort manuellt), backas upp av oss och kan läsas samtidigt från olika klienter. Det går också att kopiera mail till mailservern, vilket gör att det kan användas vid t.ex. flytt till Binero ;)

I. Kontrollera vilket protokoll du använder

1. Sökvägen för att kontrollera vilket protokoll du använder är Arkiv-Kontoinställningar-Kontoinställningar… Lägg till och ta bort konton. Under fliken "E-post" i fönstret Kontoinställningar framgår då vilket protokoll som används, i vårt fall IMAP/SMTP.

Vår guide utgår från att du använder IMAP. Använder du POP3 så kan du bortse från del 1 och 3. I Outlook 2007 är motsvarande sökväg Verktyg-Kontoinställningar och i Outlook 2003: Verktyg-E-postkonton.


2: Kopiera e-posten från din gamla server till din dator (bara IMAP)

2. Här ser du ett typiskt upplägg, ett IMAP-konto som du vill kopiera innehållet inför ett byte av mailleverantör. Om du hade haft ett POP3-konto hade mailen lagt sig under Outlook-datafil - Inkorg istället (i tidigare versioner av Outlook heter "Outlook-datafil" istället "Personliga mappar").


3. För muspekaren över den mapp du vill flytta, tryck och håll ned höger musknapp när muspekaren är på mappen, dra sedan mappen upp till Outlook-datafils Inkorg-mappen.


4. Välj att antingen Kopiera eller Flytta din mail. Vår rekommendation är att du väljer att Kopiera för säkerhets skull.


5. Här ser du att mappen Inkorgen har kopierats över till Outlook-datafil på datorn. För att spara samtliga mappar så är det bara att upprepa tidigare steg tills samtliga mappar finns både under Personliga mappar - Backup och på servern.


3. Anslut till den nya servern, lägg upp e-postkonto

6. När du nu har sparat alla mail du vill ha kvar på din egen dator så är det dags att ändra inställningarna för ditt epostkonto så du loggar in mot din nya mailserver (om du inte pekat om domänen ännu kan du använda den IP-adress som visas för pekaren "imap" under "Domännamn" -> "DNS" som imapserver).

Om du inte lagt upp ett e-postkonto på Binero än så finns det en guide här (Outlook 2007). Notera att du måste köra med IMAP för att kunna ladda upp mailen, POP3 har inte samma möjlighet att ladda upp mail till servern.


4. Kopiera e-posten från datorn till din nya server (bara IMAP)

7. För muspekaren över mappen som ligger under Outlook-datafil, tryck och håll ned höger musknapp när muspekaren är på mappen, och dra mappen till önskad plats på servern.


8. Precis som innan så kan du nu välja att Kopiera eller Flytta mailen till din nya mailserver.


9. Här kan du kontrollera att din Inkorg är överförd till Bineros server


10. Återupprepa tidigare steg tills alla mappar och mail du vill ha från Personliga mappar ligger på din nya mailserver.

GRATTIS! Du har nu flyttat din mail!


Vanliga frågor och svar

Hur ofta tar ni backup?


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk