Följ

Hur du skapar ett e-postkonto

Du kan skapa ett eller flera e-postkonton för en eller flera domäner i din kontrollpanel. 

Logga in i kontrollpanelen och välj "E-post" följt av "E-postkonton": 

e-post1.jpg

Du får då upp följande vy.

Här finns också information om vilka adresser du kan använda i din e-postklient för SMTP, POP3 och IMAP.

Guider till de flesta populära e-postklienter finns på vår supportsajt (se länk nedan): 

e-post2.jpg

Du kan nu redigera, radera eller lägga till en ny e-postadress.

 

Du klickar på "Lägg till" på sidan för e-postkonton för att skapa ett nytt e-postkonto.

Du får då upp denna vy: 

e-post4.jpg

Ange kontots e-postadress och dess lösenord.

Lösenordet måste uppfylla vissa regler för att godkännas, samt anges två gånger.

Ange också om kontot ska vara aktivt eller inaktivt vid skapandet

Klicka till sist på spara.  För redigering av e-postkontot, se länk till guiden nedan. 

 

Vanliga frågor och svar

Ställ in förvalt e-postkonto
Skapa ett autosvar
Lägg in e-postkonto i en mobil enhet (iOS / Android m.fl)
Lägg in e-postkonto i Microsoft Entourage
Lägg in e-postkonto i Microsoft Outlook / Outlook Express / Windows Live Mail
Lägg in e-postkonto i övriga klienter (Windows / Mac OS X / Linux / m.fl)

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk