Följ

Kan jag få information om filer via SSH? (wc)

Med kommandot wc så kan du med hjälp av växlar få ut information om en fil.

Växlarna du kan använda tillsammans med wc är

  • -c som visar hur många byte filen har i storlek
  • -m som visar hur många karaktärer filen består av
  • -l som visar hur många linjer filen har.
  • -w som visar hur många ord filen innehåller

t.ex wc -w cv.txt visar hur många ord som finns i filen cv.txt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk