Följ

Hur redigerar jag filer via SSH? (nano) (vi)

Du kan redigera filer via ssh med hjälp av antingen nano eller vi, dessa textredigerare startar du antingen genom att bara skriva "nano" eller "vi", om du vill redigera en redan existerande fil med dessa filer så skriver du t.ex. nano index.html
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk