Följ

När jag importerar min databas så säger den att den inte kan skapa databasen information_schema

Detta beror ofta på att någon försökt exportera både databasen och något som heter information_schema (det sistnämda ska inte med)

Det du får göra då är att redigera SQL-filen med en ordbehandlare och ta bort denna rad:

CREATE DATABASE `information_schema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `information_schema`;

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk