Följ

Var uppdaterar jag mina kontouppgifter?

Du uppdaterar dina kontouppgifter via Bineros kontrollpanel under "Mitt Konto"->"Konto"->"Kontoinformationkontoinst_llningarbild.png                    
Där kommer du komma fram till 3 spalter: "Ägaruppgifter", "Adress" "Betalningsalternativ"

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk