Följ

Vart hittar jag mina databasuppgifter? (MySQL)

Du hittar databasinformationen i din kontrollpanel under "Databaser" -> "MySQL", tryck på "Redigera" till höger om den databasen som du vill ha uppgifter om.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk