Följ

Skapa ett e-postkonto i Windows Live Mail 2011

Vad du behöver för att lägga till ett e-postkonto i Windows Live 2011:

1. En dator med en fungerande internetanslutning via 3G, Ethernet eller WIFI. 

2. Ett e-postkonto hos Binero. 

3. Användarnamn och lösenord till ditt e-postkonto hos Binero

I denna guide använder vi oss av ett par exempel för att illustrera olika steg. Användaren Johan på Din Firma är personen som får illustrera detta och han har i denna guide fått domänen "dinfirma.se" som exempel. Detta är alltså endast ett exempel och inget verkligt konto utan du ska i varje fall där information ska matas in använda dig av de inloggningsuppgifter som är ihopkopplade med ditt Binerokonto. 

Det är också bra att du utöver användarnamn och domäninformation också har ditt lösenord tillgängligt och ser till att din dator har kontakt med Internet, antingen via WIFI, trådbundet nätverk eller 3G. 

Om du är osäker kan du hitta informationen om ditt användarnamn under Bineros kontrollpanel genom att klicka på "E-post" i menyn till vänster och sedan välja "E-postkonton". Hitta kontot du vill använda i listan över de konton du registrerat under din domän och klicka sedan på "Redigera" så får du upp all information om ditt e-postkonto, inklusive användarnamn. Här kan du också sätta ett nytt lösenord på kontot.


När du startar Windows Live Mail 2011 för första gången får du lägga till ett e-postkonto. Vyn ser ut på följande sett i svenska Windows Vista:


Gör så här:

1. I fältet märkt "E-postadress" fyller du i din e-postadress som du kopplad till ditt e-postkonto hos Binero.

2. I fältet märkt "Lösenord" anger du lösenordet till e-postkontot du har i ditt e-postkonto hos Binero.

3. Om du inte vill ange lösenord varje gång, klicka i kryssboxen "Kom ihåg detta lösenord."

4. Klicka till sist i kryssrutan "Konfigurera serverinställningar manuellt".

5. Klicka sedan på "Nästa" nere i högra hörnet.

Komplettera med dessa inställningar:

Server för inkommande e-post

1. Sätt servertyp till IMAP.

2. Ange Serveradress till IMAP-adressen för ditt konto. I exemplet ovan har kunden domänen dinfirma.se och då blir adressen således imap.dinfirma.se.  Se kortlänkarna nedanför denna sida för mer information om.

3. Ange din e-postadress som användarnamn för inloggning. Exemplet ovan visar vår exempelanvändare "johan@dinfirma.se" men där ska du alltså ange din egna e-postadress

Server för utgående e-post

Du kan antingen använda den SMTP-server som din internetleverantör tillhandahåller. Kontakta då din Internetleverantör för mer information om inställningar för denna.  Du kan också använda Bineros SMTP-server (rekommenderas) då vi ser till att all post du skickar iväg är fri från spam, malware och virus. Om du önskar använda Bineros SMTP-server, gör så här:

1. Ange smtp.dindomän.se som utgående e-postserver. I exemplet ovan har vi skrivit in vår exempelkunds serveradress, smtp.dinfirma.se.

2. Ange port 587 istället för port 25 som står där som standard.

3. Klicka i "Kräver autentisering".  Windows Live Mail 2011 använder då samma konto för att logga in här som det använder när den hämtar e-post vilket är helt i sin ordning.

4. Klicka slutligen på "Nästa" nere i högra hörnet.

5. Klart!


Vanliga frågor och svar

IMAP och POP3: Detta är skillnaden.
Varför du ska skicka e-post via Bineros servrar
jag får meddelandet "We do not relay.." när jag försöker skicka e-post?
Vad är SMTP?
Är min e-post virusfri?
Har ni spamskydd?
Stödjer ni Exchange-tjänster i er e-post?
Hur byter jag lösenord på mitt E-postkonto?
Vad är SSL för e-post?
Support för Windows Live Mail 2011 (på engelska) 
Vad är e-postkonton? 
Hur byter jag lösenord på mitt E-postkonto?

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk