Följ

Hur sparar jag min webbplats för senare publicering?

I menyn till höger ovanför din webbplats finns en meny:
beasy_1.PNG
För att spara din webbplats för senare publicering, klicka på "Spara".  Du kan då fortsätta arbetet med din webbplats senare. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk