Följ

ASP - Hindra ASP.NET från att visa felkod

Våra servers visar per default vad ASP.NET tycker är fel med en kod som inte kan köras. Om man inte vill visa vad som är fel utan bara vill att ASP.NET skall stanna med ett standard fel kan man lägga in följande kodsnutt i sin Web.Config:

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
	<system.web>

		<customErrors mode="RemoteOnly"></customErrors>

	</system.web>
</configuration>

Om du istället vill köra en egen default error sida, d.v.s. en sida som du själv designar som visas när din sida får ett fel, lägg istället in denna kod:

<pre>
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
	<system.web>

		<customErrors mode="RemoteOnly" 
                defaultRedirect="yourerrordocument.htm"></customErrors>

	</system.web>
</configuration>
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk