Följ

ASP - JMail & ASP

För att prova JMail i vår miljö använd följande kod i en fil som heter till exempel "mail.asp":

<%
'skapa brevobjekt
set msg = Server.CreateOBject( "JMail.Message" )

'lägg till avsändare
msg.From = "din-epost-adress@din-domän.xxx"
msg.FromName = "ditt-riktiga-namn"
    
'lägg till mottagare
msg.AddRecipient "din-mottagare-här.xxx", "mottagarnamn"
    
'lägg till överskrift på meddelande
msg.Subject = "ditt-ärende-här"
  
'själva innehållet i brevet
msg.Body = "din text här"
    
'sänd e-postbrevet
msg.Send("mail-gw.levonline.com")
   
'Färdigt!
%>

JMail stöds enbart på våra windows-servrar. För mer information om JMail besök http://www.dimac.net.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk